1Cr18Ni9Ti不锈钢管
您现在的位置:首页 > 1Cr18Ni9Ti不锈钢管
品名:

1Cr18Ni9Ti不锈钢管

分类:不锈钢管
关健词:

1Cr18Ni9Ti不锈钢管

点击:5 次
添加时间:2019/4/24 14:29:29
321(1Cr18Ni9Ti)不锈钢管现货规格表
品名 材质 规格 数量(吨) 品名 材质 规格 数量(吨)
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 16.×1 17.61 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 152×3.5 14.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 16.×2 10.62 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 152×4 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 7×1 14.71 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 152×4.5 13.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 7×2 12.72 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 152×5 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 8×1 16.81 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 152×6 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 8×2 13.82 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 152×8 19.55
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 9×1 13.91 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 159×3.5 14.59
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 9×2 15.92 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 159×4 13.66
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 10×1 13.1 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 159×4.5 16.77
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 10×2 13.2 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 159×5 13.88
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 12×1 13.21 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 159×6 18.65
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 12×2 13.22 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 159×8 15.44
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 12×3 14.23 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 168×4 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 14×1 16.14 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 168×5 13.05
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 14×2 15.42 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 168×6 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 14×3 16.13 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 168×8 13.45
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 15×1 16.51 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 168×9 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 15×2 13.52 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 168×10 14.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 15×3 13.53 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 180×4 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 16×1 16.61 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 180×5 11.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 16×2 16.62 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 180×6 13.01
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 16×3 16.63 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 180×8 18.00
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 18×1 18.81 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 180×9 15.10
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 18×2 12.82 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 180×10 11.10
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 18×3 11.88 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 194×4 14.11
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 20×1 13.21 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 194×5 13.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 20×2 14.22 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 194×6 14.44
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 20×3 11.23 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 194×8 19.15
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 22×2 12.22 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 194×9 12.99
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 22×3 11.21 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 194×10 12.94
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 25×2 15.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 203×5 12.35
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 25×3 11.24 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 203×5.5 15.50
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 27×2 14.72 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 203×6 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 27×3 11.73 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 203×8 16.11
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 28×2 13.28 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 203×10 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 28×3 11.26 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 203×12 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 32×2 11.32 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 219×5 14.15
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 32×3 16.33 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 219×5.5 13.44
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 38×2 11.38 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 219×6 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 38×3 11.42 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 219×8 12.11
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 42×2.5 12.22 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 219×10 11.88
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 42×3 11.23 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 219×12 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 42×4 12.24 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 245×5 15.88
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 42×5 11.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 245×5.5 14.66
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 42×6 11.26 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 245×6 12.22
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 45×2.5 12.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 245×8 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 45×3 11.45 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 245×10 16.44
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 45×4 11.31 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 245×12 10.12
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 45×5 11.44 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 273×5 14.44
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 45×6 12.63 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 273×5.5 14.66
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 48×2.5 12.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 273×6 14.63
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 48×3 16.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 273×8 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 48×4 12.45 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 273×10 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 48×5 12.35 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 273×12 13.45
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 48×6 13.20 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 299×5 13.35
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 51×2.5 13.45 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 299×5.5 14.15
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 51×3 12.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 299×6 14.65
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 51×4 14.45 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 299×8 13.15
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 51×5 12.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 299×10 14.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 51×6 12.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 299×12 19.55
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 57×2.5 13.05 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 325×6 13.20
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 57×3 14.35 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 325×8 13.20
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 57×4 12.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 325×10 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 57×5 12.95 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 325×12 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 57×6 12.20 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 325×14 14.10
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 16.0×2.5 14.55 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 325×16 13.20
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 16.0×3 18.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 340×6 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 16.0×4 18.05 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 340×8 13.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 16.0×5 17.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 340×10 13.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 16.0×6 12.20 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 340×12 19.45
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 16.3.5×2.5 12.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 340×14 17.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 16.3.5×3 15.50 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 340×16 13.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 16.3.5×4 12.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 377×6 12.26
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 16.3.5×5 12.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 377×8 13.26
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 16.3.5×6 12.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 377×10 13.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 16.8×2.5 12.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 377×12 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 16.8×3 12.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 377×14 13.35
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 16.8×4 16.84 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 377×16 13.45
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 16.8×5 11.85 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 402×6 14.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 16.8×6 11.68 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 402×8 17.65
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 70×2.5 11.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 402×10 14.65
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 70×3 11.73 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 402×12 19.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 70×4 11.04 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 402×14 14.35
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 70×5 11.05 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 402×16 17.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 70×6 11.06 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 406×6 14.45
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 73×2.5 11.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 406×8 14.35
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 73×3 11.33 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 406×10 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 73×4 11.24 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 406×12 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 73×5 11.35 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 406×14 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 73×6 11.36 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 406×16 14.66
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 76×2.5 11.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 426×6 16.55
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 76×3 11.63 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 426×8 14.16
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 76×4 16.00 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 426×10 14.45
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 76×5 11.65 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 426×12 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 76×6 11.76 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 426×14 12.75
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 80×3.5 11.35 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 426×16 12.85
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 80×4 11.35 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 450×8 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 80×5 11.35 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 450×10 14.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 80×6 11.80 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 450×12 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 80×8 11.88 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 450×14 13.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 83×3.5 11.30 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 450×16 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 83×4 11.33 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 480×8 13.45
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 83×5 11.34 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 480×10 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 83×6 11.35 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 480×12 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 83×8 11.88 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 480×14 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 89×3.5 12.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 480×16 14.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 89×4 12.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 500×8 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 89×5 13.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 500×10 14.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 89×6 12.65 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 500×12 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 89×8 12.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 500×14 12.25
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 95×3.5 12.22 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 500×16 16.44
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 95×4 12.35 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 508×8 13.66
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 95×5 14.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 508×10 15.44
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 95×6 12.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 508×12 15.11
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 95×8 12.65 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 508×14 14.40
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 102×3.5 12.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 508×16 14.19
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 102×4 14.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 510×8 15.45
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 102×5 12.65 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 510×10 12.70
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 102×6 14.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 510×12 13.80
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 102×7 16.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 510×14 17.90
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 102×8 12.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 510×16 17.41
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 108×3.5 16.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 530×8 16.50
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 108×4 12.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 530×10 3.30
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 108×5 12.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 530×12 14.54
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 108×6 18.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 530×14 19.00
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 108×8 16.20 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 530×16 14.45
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 114×3.5 17.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 560×8 13.40
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 114×5 12.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 560×10 13.30
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 114×6 12.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 560×12 18.60
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 114×8 15.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 560×14 17.08
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 121×3.5 12.25 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 560×16 13.68
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 121×5 17.20 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 600×8 15.55
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 121×6 16.20 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 600×10 16.10
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 121×8 17.20 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 600×12 13.12
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 127×3.5 12.50 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 600×14 18.41
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 127×5 16.50 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 600×16 13.26
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 127×6 11.26 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 610×8 15.18
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 127×8 12.27 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 610×10 17.11
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 133×3.5 11.35 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 610×12 17.02
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 133×4 12.34 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 610×14 16.03
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 133×4.5 11.45 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 610×16 19.40
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 133×5 11.35 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 630×8 17.16
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 133×6 17.26 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 630×10 12.30
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 133×8 11.33 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 630×12 15.32
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 140×3.5 11.35 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 630×14 17.34
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 140×4 11.44 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 630×16 16.36
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 140×4.5 11.45 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 720×8 12.28
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 140×5 11.05 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 720×10 14.30
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 140×6 11.06 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 720×12 16.12
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 140×8 11.08 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 720×14 16.20
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 146×3.5 11.635 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 720×16 16.29
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 146×4 11.44 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 760×8 15.66
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 146×4.5 11.45 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 760×10 13.10
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 146×5 11.45 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 760×12 15.12
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 146×6 11.66 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 760×14 19.75
不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 146×8 11.46 不锈钢 321(1Cr18Ni9Ti) 760×16 16.79

316(18Cr-12Ni-2.5Mo)不锈钢 产品咨询电 话:022- 81889806

 上一产品:T91合金管
 下一产品:304L不锈钢管

版权所有:天津津大伟业无缝管材有限公司 Copyright © 2007-2009 Inc.All Rights Reserved
地址:天津市武清区北方世纪钢城8-819   邮编:300170 
电 话:022- 86979292  81889806    传 真:022-86979292   手 机:13820182038 联系人:刘海鹏 孙俪